چاشنی کباب

چاشنی کباب
چاشنی کباب

چاشنی کباب

چاشنی و طعم دهنده روی کباب

مخصوص طعـم دار نمودن انواع کباب لقمه، کباب کوبیده ، کباب بـرگ

 

قالب ووکامرس