چاشنی همبرگر

چاشنی همبرگر

در سه طعم نرمال، باربیکیو، سیر و سبزیجات

طرز مصرف: مقدار 4% درصد از چاشنی دلخواه را به خمیر همبرگر آماده شده اضافه نموده و قالب بزنید

چاشنی همبرگر

چاشنی همبرگر

قالب ووکامرس