چاشنی سالسا

چاشنی سالسا

چاشنی و طعم دهنده سالسا

مخصوص سیب زمینی سرخ شده ، سس مخصوص مـرغ ، طعـم دار نمودن انـواع مرغ بعد از طبـخ

طرز مصرف :بعد از بریان و یا سـرخ کردن مرغ ، ادویه سالسا را مستقیم بروی مرغ پاشیده و یا چاشنی را به سس مخصوص افزوده ، استفاده نمایید.

چاشنی سالسا

چاشنی سالسا

قالب ووکامرس