چاشنی دوغ

چاشنی دوغ

طرز مصرف:چاشنی ماست و خیار، دورچین را میتوانید به میزان دلخواه به دوغ اضافه نمایید

چاشنی دوغ

چاشنی دوغ

قالب ووکامرس