اسانس ترکیبی با طعم کاکوتی

طعم دهنده ترکیبی با طعم کاکوتی

مورد استفاده درصنایع غذایی( لبنی و… ) ، دارویی

اسانس با طعم کاکوتی

اسانس با طعم کاکوتی

قالب ووکامرس